Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van Encaustic groothandel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60362456.

Privacyverklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons.
Al uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd.
Encaustic groothandel gevestigd aan de Hoofdstraat 42-a te Diever, is verantwoordelijk voor de verwerking en bewaring van de persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.
Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw bestelling.
Wij werken samen met en hebben, indien van toepassing, een verwerkersovereenkomst met:
-          CCV voor het verwerken van uw bestelling en betaling
-          PostNL en DHL voor het verzenden van uw bestelling
Daarnaast is gegevensverwerking noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

U als klant heeft het recht om uw persoonlijke accountgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. U kunt ons ook verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Cookiebeleid
Wij gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikservaring te bieden en functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan.

Betaalmethodes
U kunt uw bestelling in onze webshop veilig en eenvoudig betalen met:
-          iDEAL
-          Bancontact
-          Door overmaking op ons IBAN bankrekeningnummer
-          PayPal
-          Visa
-          Maestro 
-          Mastercard

Prijzen
De prijzen vermeld op onze website zijn in euro, vermelding BTW zowel inclusief als exclusief, en exclusief verzendkosten.
De prijzen van verzendkosten staan vermeldt op onze website.

Levertijd
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen worden binnen 1-5 werkdagen verzonden. Niet altijd lukt het ons om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Recht van retour voor consumenten
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via e-mail.
Na annulering heeft u 14 dagen de tijd om uw product retour te sturen.
U krijgt dan z.s.m. het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten terugbetaald als:
-          het product ongebruikt is;
-          in goede staat retour ontvangen is en
-          in originele staat en verpakking aan ons geretourneerd wordt.
De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.

Reclames en recht van retour voor zakelijke klanten
Als afnemer bent u verplicht:
-          de levering binnen 3 dagen te controleren op juistheid en aantallen;
-          bij levering direct te controleren op zichtbare beschadigingen en
deze per ommegaande Encaustic Groothandel hiervan op de hoogte te stellen.

Retourzending kan alleen plaatsvinden indien u hiervoor toestemming heeft van Encaustic Groothandel.
Retourzendingen zijn voor rekening en risico van u als afnemer.
U bent verplicht tot zorgvuldige verpakking, verzending van de te retourneren producten.

Garantie
De garantietermijn die wij hanteren komt overeen met de fabrieksgarantie.
Als een product volgens u niet aan de kwaliteitseisen voldoet, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
De garantie verplicht ons alleen tot het kosteloos herstellen of vervangen van producten.
Retourzending van de producten dient zo veel mogelijk te geschieden in de originele verpakking.

De garantie vervalt indien:
-          u de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt;
-          u de producten zonder toestemming van ons heeft laten repareren door derden;
-          u de producten niet volgens fabrieksvoorschriften heeft gebruikt;
-          u de producten onjuist gebruikt en/of onderhouden heeft.

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We verzoeken u om klachten eerst bij ons kenbaar te maken. Wij denken graag met u mee.

Aansprakelijkheid
Encaustic groothandel is niet aansprakelijk voor enige schade, welke door u of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten.
In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
Encaustic groothandel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Encaustic groothandel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, brand en alle niet nader genoemde omstandigheden waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Encaustic groothandel kan worden gevergd.
Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Encaustic groothandel, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering met en door Encaustic groothandel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen bij geschillen zullen proberen samen tot een oplossing te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
De rechtbank in Noord-Nederland, locatie Assen, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Contact
Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over het een of ander dan kunt u ons bereiken middels de volgende gegevens:
Encaustic groothandel
Hoofdstraat 42-a
7981 AB  Diever
T: 06-36470147
E: groothandel@encaustic.nl
W: www.encaustic.nl
KVK: 60362456
BTW: NL001429975B64